به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

آموزش مبایعه نامه نویسی:طرفین قرارداد

آموزش مبایعه نامه نویسی:طرفین قرارداد

آموزش مبایعه نامه نویسی:طرفین قرارداد

(از سری آموزشهای قرارداد نویسی بخش مبایعه نامه درس دوم)

 

درآموزش قبل گفتیم که مبایعه نامه عموما دارای ۱۱ وجه است که اجبارا می بایست در مبایعه نامه بکار روند این اجزا شامل موارد زیر است:

۱-مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)

۲-موضوع معامله(مورد معامله ای که فروخته می شود)

۳-ملحقات و جزئیات مورد معامله 

۴-ثمن معامله(قیمت مورد توافق طرفین قرارداد)

۵-نحوه پرداخت ثمن مورد توافق طرفین قرارداد

۶-شرایط تسلیم و تحویل مورد قرارداد و همچنین شرایط انتقال مدارک از جمله اسناد مورد معامله.

۷-شرایط و اثار قرارداد(مواردی که در قانون معاملات می بایست توسط طرفین معامله انجام شود)

۸-تعهدات طرفین قرارداد

۹-شروط ضمن عقد 

۱۰-جرایم و ضرر زیان ناشی از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد

۱۱-امضای فروشنده و خریدار و حداقل ۲ شاهد ومتصدی معاملات

حال در این آموزش اولین جزء مبایعه نامه نویسی را که طرفین قرارداد است را بررسی خواهیم کرد با ملک آموز همراه شوید.

آموزش مبایعه نامه نویسی:طرفین قرارداد

آموزش مبایعه نامه نویسی:طرفین قرارداد

طرفین قرارداد:

اولین بند و ماده نوشتن یک قرارداد طرفین قرارداد است که انواع مختلفی دارد که با هم به آن می پردازیم

احرازهویت:

برای نوشتن مبایعه نامه اصل مدارک شناسایی طرف قرارداد (کارت ملی و شناسنامه)که بصورت عکس دار باشد و عکس آن طوری باشد که بتوانید براحتی طرف قرارداد را احراز نمایید اغلب مشکلاتی که در زمان نوشتن مبایعه نامه بوجود می آید مساله احراز هویت است بارها پیش آمده که شخصی به جای شخص دیگری اقدام به امضاء قرارداد کرده است و بخاطر شلوغی و مشغله کار کاتب و متصدی املاک به خوبی طرف مقابل را احراز نکرده است و یا بدون توجه به اصل مدارک شناسایی اقدام به نوشتن قرارداد کرده است که گاها متوجه شده ست که کارت شناسایی طرف معامله جعلی است احراز هویت طرفین قرارداد وظیفه هر کاتبی است و مستقیما مسئولیت اهراز هویت طرفین با کاتب قرار داد است پس بنابراین در انجام امورقراردادرمسئله احراز هویت دقت لازم را داشته باشید و بدون رودربایستی و تعارف کار خود را انجام دهید تا به مشکل بر نخورید.

شخص حقیقی

کلیه اشخاص از کوچک تا بزرگ می توانند بعنوان طرفین قرارداد معرفی شوند و اقدام به انجام قرارداد نمایند فقط در صورتی این امر امکان پذیرنیست که شخص معامله گر با توجه به رای مراجع ممنوع المعامله باشد که تشخیص این امر متوجه کاتب قرارداد نیست بلکه در صورتی می بایست شخص را از نوشتن قرارداد منع نمود که ازممنوع المعامله بودن آن شخص مطمئن شوید و برای شما مشخص باشد مساله دیگر در معامله اشخاص مسئله بلوغ عقل است شخصی که از لحاظ ذهن و عقل دچار ثبات نباشد نمی تواند بعنوان طرف معامله معرفی شودو کاتب می بایست به این نکته توجه نماید در مورد افرادی که سن آنان به سن قانونی نرسیده باشد خود شخص بعنوان طرف قرارداد نوشته شده و مشخصات ولی آن شخص نیز می بایست ذکر شود و ولی شخصی که به سن قانونی نرسیده است می بایست راجع به انجام قرارداد تصمیم گیری نماید تشخیص ولی و قیم طبق قانون ولایت و قیومیت است مگر اینکه شخص قیم نامه معتبری از طریق مرجع معتبر داشته باشد.

وکالت از طرف اشخاص حقیقی:

هر شخص حقیقی می تواند برای انجام قرارداد برای خود وکیلی انتخاب نماید در رابطه با وکالت کاتب می بایست به چند نکته توجه کند:

۱٫همانگونه که خود شخص نباید ممنوع المعامله باشد و بلوغ عقلی داشته باشد این مسئله در رابطه با وکیل نیز صدق می کند وکیل باید دارای بلوغ عقلی باشد.

۲٫وکیلی که از طرف فروشنده انتخاب می شود باید دارای وکالتنامه معتبر باشد که وکالت نامه وکیل فروشنده می بایست موضوع داشته باشد و در وکالتنامه مشخصات ملکی که فروخته می شود درج شود و اگر وکالتنامه فاقد موضوع بود می بایست درون وکالتنامه قید شود که وکیل حق فروش کلیه املاک موکل خود را دارد.

۳٫در متن وکالتنامه می بایست به موضوع حدود اختیارات وکیل مشخص باشد بعنوان مثال ممکن است شخصی از جانب کسی وکالت داشته باشد و این وکالت فقط برای انجام امور اداری آن ملک داده شده باشد.در متن وکالتنامه می بایست کلیه حق فروش به شخص دیگر قید شود و همچنین وکیل از جانب موکل حق اخذ ثمن را داشته باشد در صورتی که در متن وکالت نامه حق اخذ ثمن قید نشود و حق فروش قید شده باشد به این معنی است که وکیل می تواند در رابطه با فروش ملک تصمیم گیری و اقدام نماید ولی مبلغ ناشی از فروش ملک می بایست بدست خود موکل برسد.

۴٫همیشه سعی کنید وکالتنامه را از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه کنید کارها پیش می آید که یک کلمه کل معنی جمله را عوض می کند یا شما در متن وکالتنامه می خوانید (وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را)به همین جمله بسنده می کنید در صورتی که امکان دارد در آخر جمله ندارد نوشته شده باشد یعنی وکیل حق فروش ملک و اخذ ثمن را ندارد.

۵٫وکالت نامه می بایست اصل با مهر برجسته دفترخانه معتبر اسناد رسمی باشد وکالتنامه ای که توسط خود شخص نوشته شده باشد فاقد اعتبار است بعنوان مثال شخصی در یک صفحه با دست خط خود بنویسد فلانی وکیل من است و حق فروش ملک من را دارد این برگه غیر قابل استناد است و نمی توان آن را بعنوان وکالتنامه تلقی نمود وکالتنامه می بایست توسط دفاتر اسناد رسمی معتبر و یا سفارت خانه ها ثبت گردیده و مهمور به مهر برجسته باشد.

۶٫اصالت وکالت نامه می بایست توسط کاتب قرارداد استعلام شود قبل از انجام معامله می بایست به دفتر خانه ای که وکالت نامه را صادر کرده مراجعه کرده و یا تماس بگیرید و اصالت وکالتنامه را جویا شوید زیرا ممکن است وکیل از جانب موکل عزل شده باشد و یا موکل فوت کرده باشد که در اینصورت وکالتنامه فاقد اعتبار است.

۷٫در مورد وکالت های بلا عزل هم باید توجه نمود وکالت نامه تا زمانی بلا عزل است که موکل زنده باشد در صورت فوت موکل وکالتنامه اعتبار ندارد مگر اینکه شخص وکیل دارای مدرک معتبری مثل مبایعه نامه باشد که ملک را از موکل خود خریده است و سند را بصورت وکالت بلاعزل منتقل کرده است.

۸٫در مورد خریدار نیز وکیل می بایست دارای وکالتنامه از طرف شخص خریدار باشد که در متن وکالتنامه قید شود که وکیل حق خرید هرگونه املاک را برای موکل خود دارد که این وکالتنامه نیز می بایست توسط دفتر خانه معتبر و یا سفارت خانه ثبت شده باشد واصالت آن توسط کاتب مورد بررسی قرار گیرد.

۹٫در بند قرارداد می بایست در قسمت فروشنده و خریدار مشخصات خود شخص موکل را بنویسید و سپس مشخصات وکیل را همراه با شماره وکالتنامه،شماره دفتر خانه،تاریخ وکالت را در قرارداد درج نمایید.

وراثت

در مورد املاکی که مالک آن متوفی باشد در صورتی می توان ورثه مرحوم یا مرحومه را بعنوان طرف قرارداد اطلاق نمود که ورثه دارای گواهی حصر و وراثت معتبر از مراجع قضایی باشد و در متن گواهی حصرو وراثت می بایست مشخصات ملک مورد نظر قید شده باشد مگر اینکه در متن گواهی نوشته شده شود که ورثه ی مذکور وارث تمامی دارایی های متوفی می باشد در اینصورت می بایست مشخصات شخص متوفی در قرارداد قید شود و سپس مشخصات وراث به همراه شماره و مشخصات و تاریخ گواهی حصر و وراثت قید گردد.در مورد خریدار نیز ورثه نمی تواند برای شخص متوفی مالی را خریداری کند شخص متوفی را نمیتوان بعنوان خریدار تلقی نمود.

بعد از نوشتن مشخصات طرفین قرار می بایست آدرس و شماره تلفنی از هر یک از طرفین اخذ شده و در قرارداد نوشته شود تا در صورت لزوم به ان رجوع شود .

اشخاص حقوقی

تمامی اشخاص می توانند بعنوان نماینده حقوقی شرکت ها،نهادها،ارگان ها و مراکز دولتی و خصوصی و…..معرفی شوند و در قرارداد بعنوان طرف معامله شناخته شوند در این موارد می بایست موضوعاتی رعایت شود:

۱٫کلیه شرکت ها می بایست دارای اساس نامه و روزنامه رسمی و مجوزهای لازم باشند و مشخصات مدارک می بایست در قرارداد ذکر شود.

۲٫طرف قراردای که به عنوان نماینده یک شرکت معرفی می شود یا می بایست جزء هیئت مدیره یآن شرکت باشد و یا می بایست از طرف هیئت مدیره وکالت داشته باشد که شرایط وکالتنامه نیز دقیقا می بایست طبق شرایط و ظوابطی که برای اشخاص حقیقی گفته شد رعایت شود.

۳٫کلیه نهاد ها و مراکز اعم از دولتی و خصوصی و ارگان ها می بایست دارای مجوز باشند و شخص نماینده یا باید مدیر عامل آن نهاد باشد یا از جانب مدیر عامل آن نهاد وکالت داشته باشد.

۴٫ارگان ها و نهادهای دولتی می بایست مجوز خرید داشته باشد و نماینده آن ارگان و نهاد مجوز لازم را ارائه نماید و مشخصات مجوز می بایست در قرارداد توسط کاتب درج شود.

۵٫در بند طرفین قرارداد می بایست ابتدا مشخصات و شخص حقوقی قید شده و سپس در قرارداد توضیح داده شود که این ملک برای فلان نهاد یا شرکت یا ارگان خریداری شده که دارای مجوز و مدارک با شماره های مذکور است و شخص حقوقی بعنوان نماینده قانونی و یا وکیل نماینده قانونی اقدام به امضای قرارداد نموده است.

۶٫در مورد اشخاص حقوقی نیز می بایست پس از درج مشخصات دقیق آدرس و تلفن آن شرکت و یا نهاد و ارگان و یا سازمان قید شود که در صورت لزوم یه آن رجوع شود.

 

در آموزش بعدی

در آموزش بعدی موضوع معامله را در مبایعه نامه و نحوه مکتوب کردن شرایط ملک را آموزش خواهیم داد

 

درصورت داشتن هرگونه سوال در قسمت نظرات درج نمایید تا کارشناسان ملک آموز در اسرع وقت پاسخگوی سوالها و مشکلات شما باشند.امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد نظرات خود را از سایت ملک آموز دریغ نفرمایید 

استفاده و کپی برداری از مطالب و آموزشهای سایت ملک آموز فقط با ذکر منبع و گذاشتن لینک سایت در ابتدا و انتهای مطلب امکان پذیر بوده. در غیر اینصورت با توجه به نارضایتی صاحب اثر شرعا حرام بوده و به اطلاع موتورهای جستجوگر (گوگل,یاهو,بینگ و….) خواهد رسید

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 1. اسحق پور گفت:

  سلام .وارثین اگه بخوان یک ملکی روبه یک وارث ببخشند ک اون ملک قولنامه ای خرید فروش میشود و فقط دارای سند مادر و اسناد اصلاحات ارزی هستن چجوریه . راهنمایی. مرسی

 2. علی گفت:

  ضمن سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم
  بنده چند سوال داشتم از محضرتون:

  ۱-آیا ملکی که قرارداد دارد فقط میتوان با این مبایعه نامه ای که فرمودین معامله کرد؟

  ۲-با این مبایعه نامه میتوان کد رهگیری گرفت؟

  ۳-درجاهایی که مربوط به سند هستند مانند تاریخ انتقال سند و امثالهم باد به کل خط زد؟؟؟ چون فقط قرارداد در اختیار داریم

  ممنون

 3. داوودکلاهی کار گفت:

  خیلی عذرمیخوام!!! کامنت هاروالان خوندمومتوجه شدم شرایط شهرستانیهاروکه ۱۰روزفشرده برگزارمیشه،،،،،من حاضرم طی این مدت(۱۰روز) شب هاتوماشین بخوابموتوکلاسهاتون شرکت کنم چون آینده خودموبچه هامو میخوام تضمین کنمودیگه بدون تجربه ویادگیری کاریاشغلی ،بی گداربه آب نزنم،،من توتبریزبه اتحادیه مراجعه کردم ولی متاسفانه گفتن قبل ازاینکه پروانه کسب نگیری نمیتونی توکلاسهای آموزشی شرکت کنی منم نمیخوام واسه همین تموم سختیهاروبه جون میخرم تابیام کلاسهای شما شرکت کنم

  • ملک اموز گفت:

   سلام دوست عزیز
   قبل از مراجعه به تهران با مسئول ثبت نام هماهنگ کنید و رزرو نماید برخی از دوره ها تا پایان تیر ماه تکمیل ظرفیت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان