به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

شهریور ۱۳۹۴

پرسش و پاسخ : دلالی در قانون تجارت

پرسش و پاسخ : دلالي در قانون تجارت پرسش و پاسخ : دلالی در قانون تجارت  دلالی در قانون تجارت  دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات، از جمله مشاغل مهم است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است. اهمیت این شغل در جوامع صنعتی ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۷

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس7 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۷ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه هفتم)   موضوع دادرسی :ابطال قرارداد بیع مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ نام طرفین دادرسی : خواهان : مجید د                   ...

مشخصات یک تصمیم قاطعانه!!!!!

مشخصات یک تصمیم قاطعانه!!!!!  مشخصات یک تصمیم قاطعانه!!!!!   تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که شاید همان شانسی که یک بار درِ خانه ی هر کس را می زند ممکن است به یکباره سر راه شما قرار بگیرد و شما نتوانید آن را ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۶

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس6 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۶ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه ششم) موضوع دادرسی : خلع ید از آپارتمان تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران نام طرفین دادرسی : خواهان : جواد و                           خوانده : پری ح کلاسه پرونده ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۵

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس5 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۵ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه پنجم)   موضوع دادرسی : مطالبه خسارت ناشی از تخریب ملک در اثر گودبرداری    تاریخ جلسه: ۱۵/۶/۹۰                       ...

قوانین رابطه بین مالک و مستاجر در املاک

قوانین رابطه بین مالک و مستاجر در املاک  قوانین رابطه بین مالک و مستاجر در املاک شاید برای اولین بار است که این موضوع را می شنوید ،برخی بهنگام اجاره کردن یک ملک فکر میکنند که تمامی موارد را باید در اجاره نامه قید کنند اما باید گفت نیاز ...

چند نکته مهم که در اجاره ملک باید رعایت شود

چند نکته مهم که در اجاره ملک باید رعایت شود چند نکته مهم که در اجاره ملک باید رعایت شود برای اجاره ملک بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهید. ۱- مدت اجاره باید معین باشد در غیراینصورتاجاره باطل است. ۲- لازم نیست موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان