به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

دادسرای اختلافات ملکی

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۷

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس7 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۷ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه هفتم)   موضوع دادرسی :ابطال قرارداد بیع مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ نام طرفین دادرسی : خواهان : مجید د                   ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۶

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس6 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۶ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه ششم) موضوع دادرسی : خلع ید از آپارتمان تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران نام طرفین دادرسی : خواهان : جواد و                           خوانده : پری ح کلاسه پرونده ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۵

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس5 شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۵ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه پنجم)   موضوع دادرسی : مطالبه خسارت ناشی از تخریب ملک در اثر گودبرداری    تاریخ جلسه: ۱۵/۶/۹۰                       ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۴

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس( جلسه چهارم) شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس۴ تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه چهارم) شرح موضوع دادگاه:دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی    مقدمه  از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۳)

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه سوم)   شرح شکایت مبنی برمطالبه حق کسب و پیشه تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ نام طرفین دادرسی :                            خواهان ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۲)

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه دوم) شرح شکایت مبنی برامتناع فروشنده از انتقال اسناد و عدم انجام تعهدات تاریخ جلسه ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ نام طرفین دادرسی :                   ...

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۱)

تجارب حقوقی در زمینه ملکی بهمراه رای دادگاه و نظریه کارشناس شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه اول ) شرح شکایت مبنی بر فروش مال غیر درمجتمع قضایی  نام طرفین دادرسی : خواهان :   هوشنگ. ح خواندگان : ۱-هایکار. چ     ۲-رسول. ش کلاسه پرونده : ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان