به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

دریافت مالیات خانه‌های خالی

دریافت مالیات از خانه‌های خالی

دریافت مالیات از خانه‌های خالی دریافت مالیات از خانه‌های خالی شناسایی خانه‌های خالی وابسته به راه‌اندازی سامانه جامعی است که در آن کلیه اطلاعات ملکی همه افراد و آخرین وضعیت مالکان در این سامانه ثبت شود           معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شناسایی خانه‌های خالی ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان