به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

صدور پروانه کسب مشاورین املاک

افزایش ۱۲۰ درصدی مشاورین املاک

افزایش 120 درصدی مشاورین املاک افزایش ۱۲۰ درصدی مشاورین املاک تعداد بنگاه‌های مشاور املاک طی دوره ۹۰-۱۳۸۵ به رغم مباحثی که در خصوص رکود در حوزه معاملات بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن در حدی کمتر از نرخ تورم، پایین بودن حق کمیسیون مشاوران املاک و... ۱۲۰ ...

مراحل صدور پروانه کسب مشاورین املاک

مراحل صدور پروانه کسب مشاورین املاک مراحل صدور پروانه کسب مشاورین املاک برای اخذ مجوز جهت تاسیس مشاور املاک میبایست مراحلی را طی کرد که این مراحل بشرح ذیل است:     مراحل صدور پروانه کسب املاک مرحله اول درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی بازدید از محل ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان