به ملک آموز رای دهید
آخرین اخبار : 

مالیات از خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی

اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده اخذ مالیات از خانه‌های خالی   قرار است از سال آینده از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. این تصمیم اگرچه در سال‌های قبل نیز در قانون نظام مالیات‌های مستقیم دیده شده بود ولی با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی به راحتی ...

دریافت مالیات از خانه‌های خالی

دریافت مالیات از خانه‌های خالی دریافت مالیات از خانه‌های خالی شناسایی خانه‌های خالی وابسته به راه‌اندازی سامانه جامعی است که در آن کلیه اطلاعات ملکی همه افراد و آخرین وضعیت مالکان در این سامانه ثبت شود           معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شناسایی خانه‌های خالی ...

GOOGLE RANK

Page Rank

Page Rank

کدبازان